โตโยต้านำทีม ผู้ชนะ โครงการ Toyota Campus Challenge 2023 เปิดประสบการณ์ดูงานความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น

by TeawFinKinShop

โตโยต้าถนนสีขาว  นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนที่ชนะการประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม Toyota Campus Challenge 2023  แนวคิด มาร่วมคิดสิ่งใหม่เล่นใหญ่ให้โลกจำ”  ร่วมเปิดประสบการณ์ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยบนถนน ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567

โดยกิจกรรม Toyota Campus Challenge จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ผ่านการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดีและนำไปสู่ถนนปลอดอุบัติเหตุได้จริง

การทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นักศึกษาได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการขับขี่และการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology ) / ศูนย์ศึกษาความปลอดภัย Toyota Safety Education Center Mobilitas รวมถึง สถาบันเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลบนท้องถนน หรือ Institute Traffic Accident Research And Data Analysis (ITARDA) ที่นักศึกษาจะได้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนให้คนทุกวัย รวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์ เป็นต้น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนให้แก่นักศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนแก่สังคมไทย ให้เป็นถนนสีขาวหรือถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like

Green House Media and Event Co.,Ltd.

252 Soi Lat Phrao 93, Lat Phrao Road,
Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang,
Bangkok 10310

Contact us: news@joinalife.com

© 2024 TeawFinKinShop. All rights reserved. Design & Developed By : R Web Design