มอบนมยูเอชที โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

by TeawFinKinShop

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมกับ พันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแบรนด์ชั้นนำของไทย เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของเด็กไทย ร่วมบริจาคส่งต่อนมยูเอชทีให้ชุมชนเด็กไทยเพื่อการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัย จำนวนรวม 166,200 กล่อง มูลค่า 2,468,352 บาท พร้อมมอบเงินสนับสนุนอีกจำนวน 20,000 บาท ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 153 โรงเรียน ใน 33 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมี คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อสินค้าและบริหารสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานและเป็นตัวแทนพันธมิตรในการส่งมอบนมยูเอชที และมีคุณชุลี สงวนกิจ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ปกครอง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับมอบ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may also like

Green House Media and Event Co.,Ltd.

252 Soi Lat Phrao 93, Lat Phrao Road,
Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang,
Bangkok 10310

Contact us: news@joinalife.com

© 2024 TeawFinKinShop. All rights reserved. Design & Developed By : R Web Design