ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

by TeawFinKinShop

นายศุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนศกนี้ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราดกม. 3

โตโยต้ารถยนต์ในฝัน หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง ภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” ให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนา ก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่าตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะโดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสีและในทุกปีเราได้สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะด้วยการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นหลายปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยของเราสามารถคว้ารางวัลระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้รวมทั้งสิ้นถึง 43 รางวัลซึ่งรางวัลนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานใน portfolio สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติคุณติดตัวต่อไปได้อีกด้วย

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯและเยาวชนไทยที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2024 ในระดับประเทศสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่นในส่วนของทางโครงการฯจะมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาเป็นรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัลในทุกรุ่นการแข่งขัน

นายศุภกรกล่าวถึงกิจกรรมใหม่ในปีนี้ว่า ในปีนี้โครงการเราได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิการจัด School Art Camp เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการนำความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ให้กับเยาวชนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนยิ่งไปกว่านั้นเรายังขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านราชวิถีเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายทอดจินตนาการไปกับเรารวมถึงเรายังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายจัดกิจกรรมที่โชว์รูมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในหลายๆจังหวัด

พิเศษกว่านั้นหลังจากการประกาศรางวัลในวันนี้โตโยต้าจะนำผลงานน้องๆจำนวน 30 ผลงานไปจัดแสดงณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคมเพื่อให้ผลงานของเยาวชนไทยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆเยาวชนไทยอีกด้วย

นายศุภกรกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ว่าโอกาสนี้ทางบริษัทฯต้องขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนการร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงานของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนและขอขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการสนับสนุนการขยายแผนกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถีให้โครงการของเราได้มีโอกาสเติมเต็มความฝันเเละจินตนาการให้กับน้องๆเพิ่มเติม

และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศจะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยส่งผลงานเข้าแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยกันนะครับขอบคุณครับ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ประธานคณะกรรมการ

ดร. สังคมทองมี

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

คณะกรรมการ

1. ผศ.ดร.อภิชาติพลประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.ปทุมมาบำเพ็ญทาน

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. อาจารย์ฑีฆวุฒิบุญวิจิตร

หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. คุณศิริวรรณเต็มผาติ

ที่ปรึกษาโครงการฯ

Conceptual Designer Ink Studio

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมลุ้นผลงานของเยาวชนไทยในระดับโลกผ่านทาง

Facebook: Toyota Dream Car Art Contest

Website: www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand  หรือโทร. 095-741-6959

 “โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนอนาคต

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี รถยนต์ในฝัน โครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024”

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 8 ปี

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ รถโลกหอม

ด.ญ. ณกัญญา คงรักษาคุณ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ.กรุงเทพฯ /

สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ

สาขาจุฬาสามย่าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงานชื่อ รถต้นไม้

ด.ญ. ชณัญชิฎา ชีวกานนท์

โรงเรียนกวงฮั่ว จังหวัดระยอง /

สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงานชื่อ รถจรวดช่วยชีวิต

ด.ช. ธชย บุญปัญญาธนาชัย

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม

จังหวัด กรุงเทพฯ

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “Lunch Car for Children”

ด.ญ. วริศรา สัมฤทธิ์

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงานชื่อ รถพลังงานแสงอาทิตย์

ด.ช. ปรเมศวร์ ฮดฤาชา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดเลย

สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาเลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงานชื่อ “Nature Car”

ด.ญ. เกศชฎาพร คุ้มบ้าน

โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา

จังหวัดชลบุรี

รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ รถตะเพียนกู้ภัยพลังงานสะอาด

ด.ญ. ชวิศา ปาละมะ

Global Indian International School

จังหวัดปทุมธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงานชื่อ รถไฟทางน้ำพิทักษ์ความยากไร้

ด.ญ. ศิชาพร นิ่มปาน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

จังหวัดสระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงานชื่อ “Little Whale”

นางสาว สโรชา การจนารักพงค์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

You may also like

Green House Media and Event Co.,Ltd.

252 Soi Lat Phrao 93, Lat Phrao Road,
Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang,
Bangkok 10310

Contact us: news@joinalife.com

© 2024 TeawFinKinShop. All rights reserved. Design & Developed By : R Web Design