“กาแฟพันธุ์ไทย” และ “คอฟฟี่ เวิลด์” ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

by TeawFinKinShop

นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ (กลาง) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงาน “ประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065” เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล ร่วมกับผู้ประกอบการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน 45 หน่วยงาน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ รัตนมั่นคง (ที่ 6 จากขวา) Vice President Food & Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด นายศุภฤกษ์ คงประดิษฐ์ (ขวาสุด) Head of Safety บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

You may also like

Green House Media and Event Co.,Ltd.

252 Soi Lat Phrao 93, Lat Phrao Road,
Khlong Chaokhun Sing, Wang Thonglang,
Bangkok 10310

Contact us: news@joinalife.com

© 2024 TeawFinKinShop. All rights reserved. Design & Developed By : R Web Design